Radonmätning

Radonmätare för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor och förskolor.

Beställ radonmätning härBeställ radonmätning här

Att genomföra en radonmätning är en enkel process! Beställ radonmätare och placera dem enligt de medföljande instruktionerna. När mätperioden är över skickar du tillbaka dosorna för analys. Efter ungefär en vecka får du besked om det finns förhöjda radonnivåer eller inte.

Man räknar med att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten i inomhusluften är förhöjd. Att vara utsatt för höga nivåer av radon under en lång tid ökar risken för lungcancer. Varje år drabbas ungefär 500 personer i Sverige av lungcancer till följd av radonexponering. Radon kan tränga in i våra hem från marken, byggnadsmaterial eller det vatten vi använder. Den enda möjligheten att upptäcka radon är genom att genomföra mätningar!

Långtidsmätning

Radonmätningar ska göras under eldningssäsongen, som varar från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden bör vara minst två månader, vilket kallas för en långtidsmätning. Detta är viktigt för att erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde för radonhalten. För bostäder och allmänna lokaler är riktvärdet för radonhalten satt till 200 Bq/m³. Om radonhalten överstiger de gränsvärden och riktvärden som fastställts, bör en utredning genomföras för att identifiera orsakerna bakom de förhöjda halterna. Det är viktigt att veta källan till radonet för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Det är viktigt att utföra en radonmätning i följande situationer: vid köp eller försäljning av en bostad, vid renovering eller tillbyggnad av ditt hem, vid ändringar i ventilationssystemet, vid byggande av ett nytt hus, om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen, om du misstänker att det finns radon i ditt hem.

Radonmätning

Korttidsmätning

Om det inte finns tillräckligt med tid för att genomföra en långtidsmätning, som vid husköp eller efter genomförda åtgärder, kan en korttidsmätning övervägas. Det är dock viktigt att notera att en korttidsmätning endast ger rådgivande information. En korttidsmätning utförs på ett liknande sätt som en långtidsmätning och bör pågå i minst 7 dagar, helst 10 dagar.

Radon förekommer i varierande halter över hela Sverige. För att få information om radonhalten är det nödvändigt att genomföra en radonmätning med hjälp av en radonmätare. Höga radonhalter utgör en hälsorisk och kan öka risken för cancer. Därför är det av stor vikt att mäta radonhalten i inomhusmiljöer såsom villor, flerbostadshus samt arbetsplatser, skolor och förskolor.

Tre viktiga punkter om radonmätning

 • Radon kan orsaka lungcancer, cirka 500 personer drabbas i Sverige varje år.
 • Mät radonhalten i ditt hem för att identifiera eventuella risker.
 • Långtidsmätning under eldningssäsongen ger det mest tillförlitliga resultatet.
 • Beställ radonmätare och placera dem ut enligt instruktioner.
 • Skicka tillbaka dosorna efter mätperioden för analys.
 • Få besked om radonhalten inom cirka en vecka.
 • Utför en radonmätning vid köp/försäljning, renovering, byte av ventilation och nybyggnation.
 • Upprepa mätningen var 10:e år eller vid misstanke om radon.
 • Korttidsmätning kan ge rådgivande information vid tidspress.

Kom ihåg! Att mäta radon är en enkel och viktig åtgärd för att skydda dig och din familjs hälsa!

Vanliga frågor

Varför ska man mäta radon?

 • Radon är en osynlig gas som kan orsaka lungcancer.
 • Höga radonhalter finns i ca 325 000 svenska bostäder.
 • Man kan inte upptäcka radon utan att mäta.

När ska man mäta radon?

 • Vid köp eller försäljning av en bostad.
 • Vid renovering eller tillbyggnad.
 • Vid ändringar i ventilationssystemet.
 • Vid byggandet av ett nytt hus.
 • Var 10:e år.
 • Om du misstänker radon.

Hur mäts radon?

 • Långtidsmätning (2 månader) under eldningssäsongen (1 okt – 30 apr) ger årsmedelvärde.
 • Korttidsmätning (minst 7 dagar) som ger rådgivande information.

Vad gör man om radonhalten är för hög?

 • Utred orsaken till de förhöjda halterna.
 • Vidta åtgärder för att sänka radonhalten.