Radonmätningar

För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och minska risken för radonproblem, är regelbundna radonmätningar avgörande. Radon, en osynlig och luktfri gas, har potential att vara farlig om dess halter är förhöjda. Här är en guide på olika metoder för radonmätning och hur du kan skydda ditt hem och din familj.

Om du aldrig har genomfört en radonmätning tidigare och vill avgöra om det finns förhöjda radonhalter i ditt hem är radondosor ett pålitligt val. Dessa dosor placeras ut enligt medföljande instruktioner och används för långtidsmätning vilket ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Efter mätperiodens slut skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som tydligt visar om ditt hem har förhöjda radonhalter eller inte. För privatpersoner är spårfilmsdosor det säkraste sättet att mäta radon och få tillförlitliga resultat.

För dem som föredrar resultat i realtid finns digitala radonmätare som EcoQube. EcoQube, en ny intelligent radonmätare för bostäder, ger snabba och exakta resultat i realtid. Den är kompakt och levererar det första mätresultatet på endast 10 minuter. EcoQube använder patenterad teknologi och är inte större än en handflata.

Att mäta radon är enkelt! Det rekommenderas att göra radonmätningar:

  • Vid husköp eller försäljning av bostad.
  • Vid om- eller tillbyggnation av ditt hem.
  • Vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet.
  • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen.
  • Om du misstänker att det kan finnas radon i ditt hem.

Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. ISverige orsakar radon i inomhusluften uppskattningsvis 400–500 fall av lungcancer årligen. Det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i landet, efter rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att omkring 400 000 bostäder i Sverige har radonhalter över referensnivån på 200 bq/m³.

Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan man enkelt genomföra både ackrediterade lång- och korttidsmätningar själv. Att agera förebyggande och vidta åtgärder när det behövs är nyckeln till att skapa en trygg och hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj!